Olemmeko oppijalähtöisiä vai -keskeisiä?

Nainen kuuntelee käsi korvalla

Jatkuvan ja joustavan oppimisen laajempi kehittämistyö etenee Tampereen ammattikorkeakoulussa (TAMK) yhtenä osana Digivisio 2030 -hankkeen muutosmatkaa. Kehittämistyötä ohjaa TAMKin Digivisiolle toimittama muutossuunnitelman versio 2.0, prosessien ja toimintojen selkeyttäminen, säännölliset toimijayhteisön tapaamiset sekä erillinen OKM:n strategiarahoituksen hanke. Syksyllä 2023 työtä on jatkettu jatkuvan oppijan prosessien selkeyttämisellä sekä käsitteen yhteisen ymmärryksen määrittelyllä.

”Kaikkien Suomen korkeakoulujen yhteisen Digivision tavoitteena on luoda Suomesta vuoteen 2030 mennessä oppijakeskeisen ja joustavan oppimisen mallimaa.” (Lähde: Digivisio 2030 –hanke)

Oppijakeskeisyyden käsite on tärkeää ymmärtää ja sanoittaa korkeakoulun yhteisessä puheessa. Oppijakeskeisyys rinnastetaan usein oppijalähtöisyyteen, jolla tarkoitetaan mm. joustavia ja monipuolisia oppimisen, opetuksen ja osaamisen kehittymisen mahdollisuuksia, joustavia oppimisprosesseja ja opetussuunnitelmia sekä opiskelijan oman toimijuuden ja osallisuuden tukemista.  Käsitteitä saatetaan jopa käyttää synonyymeinä.

Oppijakeskeisyys tässä Digivision kehittämiskontekstissa ymmärretään siten, että oppija itse on aktiivinen toimija jatkuvan oppimisen keskiössä. Tässä jatkuvan ja joustavan oppimisen kontekstissa oppijalla tarkoitetaan laajaa sekä monimuotoista elinikäisten oppijoiden kohderyhmää. Toisin sanoen, oppijoita elämän eri vaiheissa ja monenlaisin tavoittein. Kansallisessa Digivisiotyössä oppijakeskeisyys on ohjaamassa kehittämistä niin teknologisen, opintohallinnon kuin pedagogisen työn ja ohjauksen näkökulmasta.

Digivisiossa tuotettavia palveluita pyritään kehittämään käyttäjälähtöisesti ja erilaisten oppijoiden tarpeet huomioiden eli oppija on kaiken keskiössä. Oppijakeskeisyyttä on pyritty lisäämään Opin.fi -tarjottimen muotoilussa niin, että se olisi käyttöönottovaiheessa monenlaiset oppijat ja oppijaprofiilit huomioiva kansallinen palvelualusta. Tämä haastaa meidät korkeakouluna tarkastelemaan aktiivisella otteella palveluidemme, teknologian ja osaamisen kehittämistä.  Eli miten saavutettavaa opintotarjontamme on, miten tunnistamme osaamista, miten tarjoamme ohjauspalveluita ja miten kehitämme edelleen korkeakoulupedagogista osaamista.

Miten ymmärrämme yhteisesti?

Vielä vaaditaan oppijakeskeisyyden ja -lähtöisyyden syventämistä osana jatkuvan ja joustavan oppimisen mahdollisuuksia. Ja toisaalta tulee edelleen pohtia, mitä oppijalähtöisyys tarkoittaa jokaisen korkeakoulutoimijan näkökulmasta, toimintatapana ja mukaantulona. Edelleen tulee tarkastella sitä, miten jatkuva oppija tulee olemaan keskiössä niin formaalin, informaalin kuin non-formaalin oppimisen äärellä. Mitkä ovat niitä pedagogisia tekoja, jotka ohjaavat oppijalähtöisiin toteutuksiin?

Näitä edellä mainittuja kysymyksiä pyrimme konkretisoimaan yhteisesti vahvistetuilla TAMKin Digivisio 2030 -hankkeen tavoitteilla sekä linkittämään yhteyksiä strategiaan, Tampereen korkeakouluyhteisön koulutusstrategiaan sekä yhdessä luotuihin pedagogisiin periaatteisiin.

Lisää aiheesta:

Meistä jokainen on oppija https://www.youtube.com/watch?v=d2-fbU9TxRE
Hankkeen verkkosivut: digivisio2030.fi

Aiheesta aiemmin kirjoitettua:

Tavoitteet Digivisio2030 -hankkeelle
Digivisio2030 hanke jatkuu keskustelulla jatkuvan oppimisen koulutustarjonnasta
Digivisiotyö syvenee TAMKissa (huhtikuu 2023)
TAMKin Digivisio-työtä edistämässä (joulukuu 2022)

 

Teksti: TAMKin digivisiokoordinaattorit Sanna Ruhalahti ja Hanna Kinnari-Korpela
Kuva: Pixabay

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Lue seuraavaksi