Digivisio 2030 -hanke jatkuu keskustelulla jatkuvan oppimisen koulutustarjonnasta

Aiemmissa Digivisioon liittyvissä blogipostauksissamme olemme mm. esitelleet hanketta ja sen tilannekuvaa sekä työn etenemistä TAMKissa. Tällä kertaa kirjoitamme kevätlukukauden kuulumisista ja syksyn seuraavista askelmerkeistä.

Laaja keskustelukierros pohjustaa jatkokehittämistä

Kevään aikana TAMKin Digivisio-työssä on mm. tarkasteltu sisäisiä prosesseja ja tunnistettu niiden kehittämistarpeita. Tämän työn pohjaksi olemme osallistaneet ja tavanneet hankkeeseen liittyviä sidosryhmiä. Näitä ovat olleet mm. Koulutuksen ja oppimisen palvelut, jatkuvan oppimisen avainhenkilöt, opetussuunnitelmakehityksen ydinryhmä, opiskelijakunta Tamko, osaamisyksiköiden johtoryhmät sekä projektipäälliköt. Tarkastelussa on noussut esiin esimerkiksi tarve jatkuvan oppimisen tarkemmalle määrittelylle TAMKissa ja prosessien kehittämiselle. Tätä onkin lähdetty viemään eteenpäin erillisessä työryhmässä, joka toimii opetus- ja kulttuuriministeriöltä saadun, jatkuvan oppimisen kehittämiseen tarkoitetun strategiarahan turvin.

Henkilöstön osallistaminen Digivisio-hankkeeseen aloitettiin tutkinto-ohjelmien ulkopuolelta, koska Digivision ensimmäisen vaiheen toteutus liittyy jatkuvan ja joustavan oppimisen tarjottimeen. Tarjotin näkyy tulevaisuudessa käyttäjälle Opin.fi-palveluna. Ensimmäisessä pilotissa mukana olevat korkeakoulut ovat päässeet testaamaan non-formaalin ja informaalin tarjonnan viemistä tarjottimelle. Tämän hetken tiedon mukaan kaikki korkeakoulut pääsisivät viemään Opin.fi-palveluun jatkuvan oppimisen tarjontaansa, kuten tapahtumia, webinaareja ja avoimen AMKin opintoja, vuoden 2024 loppupuolella.

Alun perin olimme suunnitelleet, että tutkinto-ohjelmissa aloitettaisiin tarkempi tarkastelu Opin.fi-palveluun tulevaisuudessa vietävästä tarjonnasta jo kevään aikana, mutta keskustelut osaamisyksiköissä osoittivat, että tarkastelu kannattaa ajoittaa ensi syksyyn.

Työpaketeista teemaryhmiin, digipedagogiikan koulutuksista teknisiin webinaareihin

Tänä vuonna Digivision työpakettien tilalla aloittivat teemaryhmät, joita ovat data (TAMKin edustaja Elisa Rantanen), koulutustarjonta (Sanna Ruhalahti), ohjaus ja suosittelu (Hanna Kinnari-Korpela) ja ilmoittautuminen (Tiina Hakkarainen). Digivision teemaryhmät kokoontuvat muutaman kerran lukukaudessa ja tapaamisia edeltää ennakkovalmistautuminen. Ennakkotehtävien tekemisessä olemme osallistaneet TAMKin eri asiantuntijoita.

Digivisio-hankkeessa on kehitetty myös digipedagogiikkaan koulutuspaketteja korkeakoulujen henkilöstölle. Ennen koulutuspakettien avaamista korkeakoulujen käyttöön järjestetään ns. kouluttajakoulutukset. Olemme osallistuneet loppukevään aikana kouluttajakoulutukseen yhteistyössä yliopiston ja Teaching and Learning Centren (TLC) kanssa. Koulutusten lokalisointi korkeakouluyhteisön tarpeisiin tulee olemaan tarkemmassa mietinnässä ensi syksynä.

Digivisio-hanke aloitti teknisten webinaarien sarjan kesäkuussa. Webinaarien tarkoituksena on esitellä hankkeessa kehitettäviä teknisiä ratkaisuja ja sitä, miten korkeakoulut voivat kehittää omaa toimintaansa näitä ratkaisuja hyödyntämällä. Webinaarien aiheita ovat mm. arkkitehtuuri, tietomallit, palvelutuotanto ja tuotekehitys.

Lisätietoja hankkeesta intranetissä (vaatii kirjautumisen TAMKin intranettiin): Digivisio 2030
https://intra.tuni.fi/fi/laatu-ja-toiminnanohjaus/strategia/kehittamishankkeet-ja-ohjelmat/digivisio-2030

Aiheesta aiemmin kirjoitettua:

Digivisiotyö syvenee TAMKissa (huhtikuu 2023)
TAMKin Digivisio-työtä edistämässä (joulukuu 2022)

Hankkeen julkiset verkkosivut: digivisio2030.fi

Kirjoittajat: TAMKin digivisiokoordinaattorit Hanna Kinnari-Korpela ja Sanna Ruhalahti
Kuva: Digivisio 2030 -hankkeen kuvitusta

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Lue seuraavaksi